Normas - Shop for en god sag

Her kan du shoppe det bedste design for en god sag. Dit køb støtter Settlementet og Saxogades arbejde med at skabe fællesskaber med plads til alle. Settlementet tilbyder rådgivning, værested, klubber og inkluderende arbejdsfællesskaber for socialt udsatte borgere.
I Normas satser vi på godt håndværk, smukt og tidsløst design og bæredygtighed. Vi tilbyder både nyt og upcoming design og etablerede mærker, primært fra danske og skandinaviske brands.

Vores værdier – vores drivkraft
Normas er en del af Settlementet, som er en erhvervsdrivende fond, der er registreret som socialøkonomisk virksomhed med henblik på at skabe samfundsmæssig værdi.
Vi er en del af en professionel civilsamfundsorganisation, der arbejder professionelt med inddragelse af civilsamfundet for udsatte borgeres sociale og kulturelle ligestilling. Vi er drevet af social indignation, fordi vi tror på at hvert menneske har unik værdi og et potentiale, der hver dag skal forløses gennem hjælp til selvhjælp. Vi mener at udsatte borgere skal tilbydes den højeste grad af menneskeligt nærvær og inklusion i en professionelt styret organisation.
Vi sætter mennesket i centrum. Vores styrke er vores mange forskellige tilbud inden for samme organisation. Vi kan derfor tilbyde den socialt udsatte borger en helhedsorienteret indsats, hvor borgerne mødes i de problemstillinger, de står i. Vi trækker på forskellige fagligheder og tilbud inden for organisationen, men arbejder ud fra samme værdier om at alle mennesker har ressourcer, potentiale og unik værdi, som vi faciliterer, bliver forløst.